Στο δεύτερο όμιλο έχει δημιουργηθεί τριπλή ισοβαθμία.