Προκρίθηκε με άνεση έχοντας τον δεύτερο καλύτερο χρόνο.