Η τιμή του χρυσού ξεπέρασε τα 2.000 $ ανά ουγγιά για πρώτη φορά

Η αύξηση ανήλθε στο 31% από τις αρχές του έτους. Αυτό καθιστά το χρυσό μία από τις καλύτερες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. Μόνο η τιμή ενός άλλου πολύτιμου μετάλλου αυξήθηκε ταχύτερα. Η τιμή του χρυσού φθάνει συνεχώς σε πρωτοφανή ύψη. Την Τρίτη το βράδυ, η τιμή κορυφώθηκε κατά περισσότερο από ένα τοις εκατό στα 2.000 $ ανά ουγγιά (περίπου […]

1 12 13 14