Συνταξιούχοι: Ηλεκτρονικά η αίτηση στον ΕΦΚΑ για τα αναδρομικά -Οι παγίδες

Παγίδα ακύρωσης των αναδρομικών μέχρι και μια πενταετία κρύβει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από τους συνταξιούχους μέσω της ιστοσελίδας του ΕΦΚΑ. Οι συνταξιούχοι με ηλεκτρονική τους αίτηση στον ΕΚΦΑ μπορεί να αιτηθεί τη μη εφαρμογή των μειώσεων του 2012 ωστόσο δεν γίνεται καμία αναφορά σε αναδρομικά ή δώρα που διεκδικούν. Ειδικότερα ο ΕΦΚΑ έθεσε σε […]

1 185 186 187 188 189 254