Υπερπλεονάσματα λόγω φόρων και συγκράτησης κρατικών δαπανών -Στο 3,15 δισ. ευρώ στο 8μηνο

Η αυξημένη απόδοση των φόρων και η συγκράτηση των κρατικών δαπανών συνεχίζουν να δίνουν υπερπλεονάσματα στον κρατικό προϋπολογισμό. Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 3,15 δισ. ευρώ στο οκτάμηνο υπερβαίνοντας σχεδόν 3,5 φορές τον στόχο του υπουργείου Οικονομικών για πρωτογενές πλεόνασμα 917 εκατ. ευρώ. […]

1 218 219 220 221 222 253