Επάλειψη γονιδιακής θεραπείας Τζελ που διοχετεύει ένα επιπλέον γονίδιο στο δέρμα διορθώνει τοπικά μια σπάνια δερματική πάθηση.

Το σκεπτικό της γονιδιακής θεραπείας, μιας ιδέας που γεννήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1970, είναι απλό: αν ένα γονίδιο ευθύνεται για την εμφάνιση μιας νόσου, η νόσος θα μπορούσε να θεραπευθεί με την αλλαγή ή επιδιόρθωση αυτού του γονιδίου. Η θεωρία όμως απέχει από την πράξη και οι πρώτες απόπειρες γενετικής θεραπείας έδωσαν απογοητευτικά αποτελέσματα. […]

1 2 3 4 5 25