12 νέοι μετεωρολογικοί σταθμοί από το Εθνικό Αστεροσκοπείο -Χορηγία των ΕΛΠΕ
1 year, 2 months ago
6

Το υπάρχον δίκτυο των 48 αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών στην Αττική, που διαθέτει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo, θα συμπληρωθεί με 12 νέους σταθμούς σε σημεία όπου σήμερα υπάρχει κενό κάλυψης.

Έτσι, το δίκτυο θα έχει δυνατότητα πιο λεπτομερούς αποτύπωσης των μετεωρολογικών συνθηκών στο λεκανοπέδιο Αττικής και αναμένεται να συμβάλει στη βελτιωμένη παρακολούθηση των συνθηκών που συνδέονται με φυσικές καταστροφές, όπως οι πλημμύρες και οι δασικές πυρκαγιές.
Οπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ η εγκατάσταση των νέων σταθμών, που θα ξεκινήσει σύντομα, θα γίνει με χορηγία του Ομίλου των Ελληνικών Πετρελαίων (ΕΛΠΕ), στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που περιλαμβάνει δράσεις για το περιβάλλον.
Το σύνολο των πληροφοριών από το μετρητικό δίκτυο θα εμπλουτίσει το Παρατηρητήριο Αττικής, τη λειτουργία του οποίου έχει ξεκινήσει ήδη το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.
Θα δημιουργηθεί η κατάλληλη υπολογιστική υποδομή για τη συγκέντρωση των στοιχείων, την ποιοτική τους ανάλυση και αρχειοθέτηση σε βάσεις δεδομένων.