Δεν εξέδιδε κανονικές, αλλά προσωρινές αποδείξεις.