Αναλυτικός οδηγός για όσους φορολογουμένους έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη. Τα βήματα που πρέπει να κάνουν για να αποδεσμεύσουν μεγαλύτερα ποσά από τραπεζικούς λογαριασμούς τους.