Συνεχίζεται η «εκκαθάριση» στους κόλπους της δικαιοσύνης από «προβληματικούς» δικαστικούς λειτουργούς.