Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην Εισαγγελία.