Διέξοδο στην…πτώχευση βρίσκουν χιλιάδες νοικοκυριά!
1 year, 24 days ago
6

Την λύση της πτώχευσης φαίνεται πως επιλέγουν χιλιάδες νοικοκυριά για να χαρακτηριστούν ευάλωτα και να σώσουν για λίγους μήνες την πρώτη τους κατοικία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), έχουν ήδη υποβάλει αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα πάνω από 1.700 δανειολήπτες.

Μέσω της αίτησης στην πλατφόρμα τα ευάλωτα νοικοκυριά προστατεύουν την πρώτη τους κατοικία μέχρι να συσταθεί ο Ιδιωτικός Φορέας Διαχείρισης Ακινήτων, που εκτιμάται ότι θα τεθεί σε λειτουργία την άνοιξη του 2022.

πλειστηριασμός

Ωστόσο, τότε το ακίνητό τους θα περάσει στα χέρια του φορέα και, εφόσον το επιθυμεί ο δανειολήπτης, θα έχει το δικαίωμα να παραμείνει σε αυτό ως ενοικιαστής. Ο νόμος τού επιτρέπει να το επαναγοράσει έπειτα από 12 χρόνια, στις τρέχουσες τιμές που θα επικρατούν εκείνη την περίοδο, χωρίς να συνυπολογιστούν ούτε οι δόσεις που έχει καταβάλει έως την πτώχευση ούτε και τα ενοίκια που θα καταβάλει ως μισθωτής.

Υπενθυμίζεται ότι για να χαρακτηριστεί κάποιος «ευάλωτος» θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, τα οποία είναι:

Το συνολικό εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Στη μονογονεϊκή οικογένεια, για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ. Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο. Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

πρωτη κατοικια

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού να μην υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως τα 180.000 ευρώ. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ. να μην υπερβαίνει τα 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενα κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού.