Πρόστιμα συνολικού ύψους 107.250 ευρώ επέβαλε, για παρεμπόριο, η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) σε αποθήκες χονδρικής πώλησης και καταστήματα στη Ρόδο.