Δημόσιο:Aναδρομικά και οι αυξήσεις στα ειδικά μισθολόγια
1 year, 6 months ago
6

Αναλυτικά τα ποσά των αναδρομικών που έχουν επιδικαστεί αλλά και οι αυξήσεις που πρέπει να δοθούν – Οι διαφορές ανάλογα με την κατηγορία όσων ανήκουν στα λεγόμενα ειδικά μισθολόγια στο Δημόσιο – Αναλυτικοί πίνακες με τα χρήματα που δικαιούνται Πανεπιστημιακοί, Ιατροί και Στρατιωτικοί

Η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να δώσει αναδρομικά απόν τις παράνομες μειώσεις ως τον Οκτώβριο. Τα ποσά θα κινηθούν ανάλογα με τις αποφάσεις του ΣτΕ και δεν περιλαμβάνουν ολόκληρη την περίοδο των παράνομων περικοπών. Οι Στρατιωτικοί και όσοι υπηρετούν στα Σώματα Ασφαλείας δικαιώθηκαν πλήρως και η περίοδος που υπολογίζεται ξεκινάει από το 2012, ωστόσο για Ιατρούς και Πανεπιστημιακούς το διάστημα ξεκινάει από την ημερομηνία έκδοσης των αποφάσεων του ΣτΕ με ελάχιστες εξαιρέσεις και έτσι τα ποσά είναι σαφώς μικρότερα.

Αναλυτικά τα ποσά (μικτά)

Πανεπιστημιακοί – Βασικός μισθός
Βαθμός Αναδρομικά που επιδικάστηκαν  Μηνιαία αύξηση αναδρομικά από 1/1/2018
Αναπληρωτής Καθηγητής 7.452                                207
Επίκουρος Καθηγητής 5.436                                     151
Λέκτορας 4.248                                                         118

Πανεπιστημιακοί – Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας
Βαθμός Αναδρομικά που επιδικάστηκαν  Μηνιαία αύξηση αναδρομικά από 1/1/2018
Καθηγητής 3.069                                                       85
Αναπληρωτής καθηγητής 2.141                              59
Επίκουρος καθηγητής 1.638                                     46
Λέκτορας 1.179                                                            33

Πανεπιστημιακοί – Αποζημίωση δημιουργίας βιβλιοθήκης
Βαθμός Αναδρομικά που επιδικάστηκαν Μηνιαία αύξηση αναδρομικά από 1/1/2018
Καθηγητής 2.151                                            60
Αναπληρωτής καθηγητής 1.070                30
Επίκουρος καθηγητής 522                           14
Λέκτορας 522                                                14

Πανεπιστημιακοί – Ειδικό ερευνητικό επίδομα
Βαθμός Αναδρομικά που επιδικάστηκαν Μηνιαία αύξηση αναδρομικά από 1/1/2018
Καθηγητής 1.797                                             50
Αναπληρωτής καθηγητής 1.260                  35
Επίκουρος καθηγητής 984                           27
Λέκτορας 744                                                  21

Ιατροί ΕΣΥ – Βασικός μισθός
Βαθμός Αναδρομικά που επιδικάστηκαν Μηνιαία αύξηση αναδρομικά από τον Μάρτιο του 2018
Διευθυντής –                                                    474
Επιμελητής Α –                                                  246
Επιμελητής Β –                                                147
Ειδικευόμενος –                                             20

Ιατροί ΕΣΥ – Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης
Βαθμός Αναδρομικά που επιδικάστηκαν Μηνιαία αναδρομικά αύξηση από τον Μάρτιο του 2018
Συντονιστής Διευθυντής –                          53
Διευθυντής –                                                 53
Επιμελητής Α –                                            46
Επιμελητής Β –                                            37
Ειδικευόμενος –                                          39

Ιατροί ΕΣΥ – Αποζημίωση για ενημέρωση βιβλιοθήκης
Βαθμός Αναδρομικά που επιδικάστηκαν Μηνιαία αύξηση αναδρομικά από τον Μάρτιο του 2018
Συντονιστής Διευθυντής –                          49
Διευθυντής –                                                  49
Επιμελητής Α –                                              42
Επιμελητής Β –                                               35
Ειδικευόμενος –                                             26

Στρατιωτικοί – Μισθοί
Βαθμός Αναδρομικά που επιδικάστηκαν Αύξηση αναδρομικά από 1/1/2018
Α/ΓΕΕΘΑ 15.080                                              232
Αρχηγοί: ΓΕΑ, ΓΕΝ, ΓΕΣ, ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ., Π.Σ. 12.025      185
Γενικός επιθεωρητής Στρατού, Διοικητής Α Στρατιάς, Αρχηγοί Στόλου-Αεροπορίας 9.880          152
Αντιστράτηγος 8.905                                     137
Υποστράτηγος 7.995                                 123
Ταξίαρχος 6.435                                           99
Συνταγματάρχης 4.875                            75
Αντισυνταγματάρχης 3.835                                       59
Ταγματάρχης 3.250                                     50
Λοχαγός 2.860                                              44
Υπολοχαγός 2.015                                       31
Ανθυπολοχαγός 780                                    12
Ανθυπασπιστής 1.300                              20
Αρχιλοχίας 1.300                                      20
Επιλοχίας 975                                            12
Λοχίας 0 0
Δεκανέας 455                                          7
Μόνιμος στρατιώτης 260                     4