Έως την Τρίτη, πέντε δηλαδή εργάσιμες ημέρες από τη στιγμή που η ΕΔΕ του Νοσοκομείου Βόλου, για την έκδοση αναρρωτικής άδειας 30 ημερών στον Επιθεωρητή του ΟΣΕ Λάρισας, παραδόθηκε στην 5η Υ.ΠΕ έχει δοθεί περιθώριο στους εμπλεκόμενους γιατρούς να καταθέσουν την απολογία τους στο Πειθαρχικό Όργανο της 5ης Υ.ΠΕ στο οποίο πρόεδρος είναι ο Διοικητής της κ. Φώτης Σερέτης.