Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προτρέπει τις κυβερνήσεις να επιβάλλουν τη χρήση μάσκας.