Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση εξετάζουν όλα τα σενάρια.