Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, του περιστατικού επιλαμβάνεται η αρμόδια εταιρεία διανομής φυσικού αερίου.