Οι δραματικοί διάλογοι ανάμεσα στους πυροσβέστες και το κέντρο επιχειρήσεων.