Πως κατάφερε μία γυναίκα να εκπέμψει σήμα κινδύνου στους αστυνομικούς και να ξεφύγει από το μένος του συζύγου της και του αδελφού της.