Ηφαίστειο Σαντορίνης: Υπαρκτός ο κίνδυνος ενεργοποίησης – Τι είναι το σχέδιο “Τάλως”;
1 month, 3 days ago
6

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προχώρησε στην εκπόνηση σχεδίου δράσης με την κωδική ονομασία “Τάλως” για την αντιμετώπιση μελλοντικής εκδήλωσης ηφαιστειακής δραστηριότητας στη Σαντορίνη.

Στο σχέδιο επισημαίνεται η αυξημένη ετοιμότητα “εν όψει επαπειλούμενου κινδύνου για την εκδήλωση ηφαιστειακής δράσης”, ενώ περιγράφονται μέτρα για την “Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Ηφαιστειακής Δραστηριότητας στο Ηφαιστειακό Σύμπλεγμα Σαντορίνης”.

Ο σκοπός του σχεδίου “Τάλως” είναι η άμεση και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων Φορέων σε Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση ηφαιστειακής δραστηριότητας στο ηφαιστειακό σύμπλεγμα Σαντορίνης και την άμεση διαχείριση των συνεπειών της, δράσεις που αποβλέπουν στην προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, καθώς και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των υποδομών της χώρας.

Τα ηφαίστεια που περιλαμβάνονται στο ηφαιστειακό σύμπλεγμα της Σαντορίνης είναι η Νέα Καμένη -τελευταία ενεργοποίηση 1950-, η Παλαιά Καμένη -τελευταία ενεργοποίηση 46-47 μ.Χ.-, το υποθαλάσσιο ηφαίστειο Κολούμπο -τελευταία ενεργοποίηση 1650 μ.Χ.- και τα Χριστιανά νησιά.

Στο 186σχέδιο αναφέρεται ότι “το ενεργό ηφαιστειακό οικοδόμημα των Καμένων, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της καλδέρας της Σαντορίνης είναι αυτό στο οποίο εκδηλώθηκαν όλες οι γνωστές χερσαίες και υποθαλάσσιες ιστορικές ενδοκαλδερικές εκρήξεις στη Σαντορίνη με τελικό αποτέλεσμα τη δημιουργία των νησίδων Παλαιά και Νέα Καμένη και κάποιων υποθαλάσσιων υφάλων. Με βάση το είδος και την ένταση των μεταβολών που καταγράφουν τα εγκατεστημένα δίκτυα, εκτιμάται σήμερα ότι το ηφαιστειακό κέντρο των Καμένων βρίσκεται στο αρχικό στάδιο της φάσης «επιτήρησης» (κίτρινο), σύμφωνα με την κατάταξη των διεθνών συστημάτων επικινδυνότητας και συναγερμού των ηφαιστείων. Είναι στατιστικά πολύ πιθανό το ηφαίστειο να επιστρέψει ξανά σε φυσιολογική κατάσταση, μετά από ένα χρονικό διάστημα που δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί επακριβώς. Είναι όμως επίσης πιθανό, με μικρή πάντως πιθανότητα, η ηφαιστειακή κρίση να οδηγηθεί σε μη αναστρέψιμη πορεία και να εκδηλωθεί κάποια μικρή ή μεγαλύτερη επαναδραστηριοποίηση του ηφαιστειακού κέντρου της γραμμής των Καμένων”.

Στο σχέδιο μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι “το μεγαλύτερης έντασης ηφαιστειακό γεγονός το οποίο έχει κάποια πιθανότητα να εκδηλωθεί στο προσεχές άμεσο μέλλον (Ακραίο σενάριο) είναι μία «υποπλινιακού» τύπου έκρηξη. Υποπλινιακές ορίζονται, ως γνωστόν, οι εκρήξεις μέσου μεγέθους. Από μία μεσαίου μεγέθους υποπλινιακή έκρηξη αναπτύσσεται ηφαιστειακή στήλη ύψους μεταξύ 8-12 Km και διαρκεί από 30 έως 60 λεπτά. Από την ομπρέλα του ηφαιστειακού νέφους καταπίπτει τέφρα σημαντικού πάχους σε απόσταση που συνήθως δεν υπερβαίνει τα 10 Km στον άξονα κατεύθυνσης της φοράς του ανέμου κατά το χρόνο της έκρηξης. Τροφοδοτούνται επίσης πυροκλαστικά ρεύματα πυκνότητας, ιδιαίτερα επικίνδυνα για τις εγγύς στον πόρο περιοχές, ενώ σε κίνδυνο εκτίθενται και πιο μακρινές περιοχές που βρίσκονται σε τοπογραφικά ταπεινά, καθώς οι ροές κινούνται οριζόντια και κατά μήκος των κοιλάδων ή των πεδινών περιοχών. Τέτοιες εκρήξεις είναι συνήθεις στα ενεργά ηφαίστεια του πλανήτη, και εκδηλώνονται αρκετές φορές κάθε έτος στη Γη. Η έκρηξη στις 29-30/9/1650 του υποθαλάσσιου σήμερα και τότε ενεργού ηφαιστείου του Κολούμπου, το οποίο βρίσκεται 7 Km ΒΑ της Σαντορίνης, εκτιμάται ότι είχε τέτοιο μέγεθος”.

Πρόκειται για ηφαιστειακή δραστηριότητα αντίστοιχη με αυτές που εκδηλώθηκαν κατά τους ιστορικούς χρόνους και συνέβαλαν στη δημιουργία των νησίδων της Παλαιάς και Νέας Καμένης.

Το πιθανότερο ηφαιστειακό γεγονός είναι μία “ιστορικού τύπου” ενδοκαλδερική επαναδραστηριοποίηση των ηφαιστειακών κέντρων των Καμένων. Πρόκειται για ηφαιστειακή δραστηριότητα αντίστοιχη με αυτές που εκδηλώθηκαν κατά τους ιστορικούς χρόνους και συνέβαλαν στη δημιουργία των νησίδων της Παλαιάς και Νέας Καμένης.