Η φιλία μεταξύ της Ελλάδας και της Γαλλίας ξεκινάει από πολύ πίσω και είναι καθοριστική και διαρκής η αλληλεπίδραση των δύο πολιτισμών και αποτελεί και τη βάση μιας δημιουργικής σχέσης που έχει χτιστεί στις κοινές αξίες της Δημοκρατίας και της Ισονομίας.