Κρίσεις στις Ενοπλες Δυνάμεις: Ποιοι προάγονται σε συνταγματάρχες
1 year, 11 days ago
6

Στο πλαίσιο των ετήσιων τακτικών κρίσεων των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο έκρινε τους αξιωματικούς Σωμάτων στο βαθμό του συνταγματάρχη.

Προακτέων κατ’ εκλογή Συνταγματαρχών Σωμάτων:

(1) Τεχνικού Κουκουσίδη Σταματίου του Γεωργίου​ΑΜ:46900
(2) Τεχνικού Καλαματιανού Κωνσταντίνου του Αλεξάνδρου​ΑΜ:48033
(3) Τεχνικού Καλαϊτζίδη Στυλιανού του Κωνσταντίνου​ΑΜ:48042
(4) Εφοδιασμού Μεταφορών Σαπλαούρα Αθανασίου του Ιωάννη ΑΜ:47449
(5) Εφοδιασμού Μεταφορών Χρυσακόπουλου Αθανασίου του Χρήστου ΑΜ:47453
(6) Υλικού Πολέμου Σαλωνίδη Θεοφύλακτουτου Ιωάννη​ΑΜ:48038
(7) Υλικού Πολέμου Περρή Αρίστου του Παναγιώτη​ΑΜ:48041
(8) Υγειονομικού Ιατρών Νταούλη  Νικολάουτου Βασιλείου​ΑΜ:46471
(9) Υγειονομικού Ιατρών Μπάρκα Χαραλάμπους του Κωνσταντίνου​ΑΜ:46509
(10) Υγειονομικού Ιατρών Κασίμου Δημητρίουτου Γεωργίου​ΑΜ:46510
(11) Υγειονομικού Κτηνιάτρων Ζούκατα Ιωάννη του Σπυρίδωνα ΑΜ:46077
(12) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Χρυσοσπάθη Στεφανίας του Δημητρίου ΑΜ:46004
(13) Οικονομικού Τζιτζίκου Σπυρίδωνα του Κωνσταντίνου​ΑΜ:46082

Διατηρητέων στον αυτό βαθμό Συνταγματαρχών Σωμάτων:

(1) Τεχνικού Κατσουλάρη Δημητρίου του Σπυρίδωνα​ΑΜ:47463
(2) Τεχνικού Μαυράκη Αθανασίου του Δημητρίου​ΑΜ:48037
(3) Εφοδιασμού Μεταφορών ΛαζαρίδηΣπυρίδωνα του Κωνσταντίνου ΑΜ:46883
(4) Εφοδιασμού Μεταφορών Κίσσα Νικολάουτου Αλεξάνδρου​ΑΜ:47448
(5) Υγειονομικού Ιατρών Καλπάκου Διονυσίουτου Θεοδώρου ΑΜ:46074
(6) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Γκρικίδου Ελένης του Χρήστου​ΑΜ:45319
(7) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Σκαρμαλιωράκη Γεωργίας του Νικολάου ΑΜ:46000
(8) Υγειονομικού Νοσηλευτικής ΑυγουστίδουΜιχαέλας-Ελένης του Φωτίου ΑΜ:46001
Προάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του ν.2439/1996, σε Ταξίαρχοι οιπαρακάτω Συνταγματάρχες Σωμάτων, που κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό

Συμβούλιο κατά τις έκτακτες κρίσεις έτους 2019 ως προακτέοι κατ’ εκλογή, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων:

α.​Τεχνικού Κουκουσίδης Σταμάτιος του Γεωργίου​ΑΜ:46900

β.​Τεχνικού Καλαματιανός Κωνσταντίνος του Αλεξάνδρου​ΑΜ:48033

γ.​Τεχνικού Καλαϊτζίδης Στυλιανός του Κωνσταντίνου​ΑΜ:48042

δ.​Εφοδιασμού Μεταφορών ΣαπλαούραςΑθανάσιος του Ιωάννη ΑΜ:47449

ε.​Εφοδιασμού Μεταφορών ΧρυσακόπουλοςΑθανάσιος του Χρήστου ΑΜ:47453

στ.​Υλικού Πολέμου Σαλωνίδης Θεοφύλακτοςτου Ιωάννη​ΑΜ:48038

ζ.​Υλικού Πολέμου Περρής Αρίστος του Παναγιώτη​ΑΜ:48041

η.​Υγειονομικού Ιατρών Νταούλης  Νικόλαοςτου Βασιλείου​ΑΜ:46471

θ.​Υγειονομικού Ιατρών Μπάρκας Χαράλαμποςτου Κωνσταντίνου ΑΜ:46509

ι.​Υγειονομικού Ιατρών Κασίμος Δημήτριος του Γεωργίου​ΑΜ:46510

ια.​Υγειονομικού Κτηνιάτρων Ζούκατας Ιωάννηςτου Σπυρίδωνα​ΑΜ:46077

ιβ.​Υγειονομικού Νοσηλευτικής Χρυσοσπάθη Στεφανία του Δημητρίου ΑΜ:46004

ιγ.​Οικονομικού Τζιτζίκος Σπυρίδων του Κωνσταντίνου​ΑΜ:46082