Το κόστος δεν του επέτρεψε να βρει σπίτι βραχυχρόνιας μίσθωσης.