Πιθανολογείται ότι απαγχονίστηκε, κατά τη διάρκεια της νύχτας.