«Δεχόταν έναν ανηλεή πόλεμο που δεν σταματούσε ποτέ».