Στάση εργασίας θα πραγματοποιήσπυν οι εργαζόμενοι στο Μετρό, την Τετάρτη 1η Μαρτίου.