Ο ΕΟΦ ανακαλεί δεκάδες καλλυντικά -Αναλυτική λίστα [pdf]
9 months, 29 days ago
6

Στην απαγόρευση διάθεσης και διακίνησης συνολικά 74 καλλυντικών προϊόντων προχωρά ο ΕΟΦ.   

Η απόφαση αποτελεί προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας, με τις εταιρείες, που βρίσκονται πίσω από τη διακίνηση στην ελληνική αγορά, να καλούνται να επικοινωνήσουν με τους αποδέκτες των προϊόντων για την εφαρμογή της σε εύλογο χρονικό διάστημα.   

Παράλληλα, πρέπει να ενημερωθεί η αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΦ, ενώ τα σχετικά παραστατικά πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών θέτοντας στα υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.  

Η λίστα περιλαμβάνει και ελληνικά προϊόντα: