Οι δικαιούχοι θα πληρωθούν την τελευταία ημέρα του μήνα.