Παρουσίαση ολοκληρωμένου συστήματος e-justice: Ενα από τα μεγαλύτερα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης
7 months, 11 days ago
6

Την παρουσίαση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης (e-justice), ένα από τα μεγαλύτερα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, παρακολούθησε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Μιχάλης Καλογήρου.

Το έργο, το κόστος του οποίου άγγιξε τα 8,4 εκατομμύρια ευρώ, αφορά 41 δικαστικούς φορείς Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Χαλκίδος και πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης που παρέχει υψηλές δυνατότητες με στόχο την επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης, τη μείωση των εκκρεμών υποθέσεων, την αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους πολίτες και τους δικηγόρους καθώς και τη μείωση του λειτουργικού κόστους του δικαστικού συστήματος και του φόρτου των δικαστικών υπαλλήλων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πρόθεση του υπουργείου είναι να παρασχεθεί κάθε δυνατή στήριξη, προκειμένου να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες που παρέχονται από το Σύστημα, μέσω της ανάπτυξης ενός διοικητικού σχήματος που θα επισπεύδει τις απαραίτητες ενοποιήσεις διαδικασιών, θα διαγιγνώσκει τις προσήκουσες νομοθετικές αλλαγές και θα υποστηρίζει κάθε ανάγκη διαλειτουργικότητας.