Μια αετωματική επιτύμβια στήλη από λευκό λεπτόκοκκο πεντελικό μάρμαρο, με χαραγμένο το όνομα ‘Επικράτης’, που επαναπατρίστηκε πολύ πρόσφατα στη χώρα μας, παρουσιάστηκε σήμερα στο Επιγραφικό Μουσείο, όπου και θα παραμείνει.