Μέρος της καθημερινότητάς μας γίνεται πλέον η εφαρμογή για τα νέα ψηφιακά αντίγραφα του Δελτίου Ταυτότητας και του Διπλώματος Οδήγησης.