Εξακολουθεί να αρνείται τις κατηγορίες ο πατέρας Αντώνιος.