Οι γιατροί υποστηρίζουν ότι έφτασαν πολύ γρήγορα όταν κλήθηκαν από τη μητέρα για να σώσουν τη μικρή.