Ο άνδρας καθόταν σε παγκάκι και ξαφνικά βρέθηκε στο έδαφος.