Πόσες ημέρες αδείας δικαιούνται οι εργαζόμενοι γονείς για τη σχολική παρακολούθηση των παιδιών τους
6 months, 16 days ago
6

Διευκρινίσεις σχετικά με την γονική άδεια σχολικής παρακολούθησης, προχώρησε η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων, ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.

Σύμφωνα με
σχετική ανακοίνωση, προβλέπεται η
χορήγηση από τον εργοδότη, άδειας
σχολικής παρακολούθησης για τους γονείς
παιδιών μέχρι 16 ετών, τα οποία παρακολουθούν
μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης.

Βάσει της
ισχύουσας νομοθεσίας (ν. 1483/1984, άρθρο
9):

– Η διάρκεια
της άδειας είναι μέχρι τέσσερις εργάσιμες
ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος.

– Η άδεια
χορηγείται χωρίς περικοπή των αποδοχών.

– Οι εργαζόμενοι
γονείς δικαιούνται να απουσιάζουν
ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα.

– Εφόσον και
οι δύο γονείς εργάζονται, αποφασίζουν
ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της
άδειας αυτής ή, εφόσον επιθυμούν την
από κοινού της χρήση, αποφασίζουν για
πόσο χρόνο ο καθένας, που πάντως δεν
μπορεί συνολικά να υπερβαίνει τις
τέσσερις ημέρες.

– Εφόσον
ισχύουν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις, βάσει
νόμου, Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας
(ΣΣΕ) ή Κανονισμών Εργασίας, εφαρμόζονται
αυτές.

– Στη στοιχειώδη
εκπαίδευση ανήκει και το νηπιαγωγείο,
η φοίτηση στο οποίο, με βάση το νόμο,
είναι πλέον διετής για τα νήπια που
συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του
έτους εγγραφής ηλικία τεσσάρων ετών.

– Η άδεια
σχολικής παρακολούθησης χορηγείται
αυτοτελώς για κάθε παιδί που είναι
μαθητής-μαθήτρια (άρθρο 4 ΕΓΣΣΕ 2008).

«Τα σωματεία,
τα κατά τόπους Εργατικά Κέντρα και οι
ομοσπονδίες δύναμης της ΓΣΕΕ, είναι σε
επαγρύπνηση για τις καταγγελίες των
εργαζομένων» σημειώνει η Συνομοσπονδία.

Παράλληλα,
η ΓΣΕΕ τονίζει ότι θα συνεχίσει να έχει
στη διάθεση των συνδικάτων και των
εργαζομένων σε όλη την επικράτεια για
κάθε ζήτημα πληροφόρησης, στήριξης και
συλλογικής δράσης:

– Το Κέντρο
Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων
της ΓΣΕΕ, ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ www.kepea.gr.

– Το Δίκτυο
Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής
Εργαζομένων και Ανέργων του Ινστιτούτου
Εργασίας της ΓΣΕΕ, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ