Λειτουργούν παράνομα περίπου 23.000 κουρεία-κομμωτήρια, από τα οποία το κράτος δεν εισπράττει ούτε ένα ευρώ ενώ δημιουργούνται συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού στον κλάδο.