Το ελληνικό σύστημα συνδέεται με το ιταλικό μέσω του αγωγού ΤΑΡ.