Προθεσμία για να απολογηθούν ζήτησαν και πήραν οι τέσσερις εμπλεκόμενοι.