Τα τρία ανήλικα παιδιά είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στην ακτή.