Εξερχόμενοι από το Μαξίμου οι εκπρόσωποι των σωματείων και εκπαιδευτικών δραματικών σχολών εξέφρασαν επιφυλακτικότητα έως ότου λάβουν γραπτώς από το Μαξίμου όσα προέκυψαν από τη συζήτηση.