Με την ολοκλήρωση της επιχείρησης αναμένεται αναλυτική ενημέρωση από την Αστυνομία.