Ο αυτόχειρας είχε στενές σχέσεις με το Οικουμενικό Πατριαρχείο.