Είναι συστηματική η προσπάθεια της Τουρκίας να «πετά» γυμνούς μετανάστες στα σύνορα.