Όλα άρχισαν όταν κάποιος πήγε να σταθμεύσει μπροστά στο σπίτι του.