Ως εξαιρετικά σοβαρή κρίνεται η κατάσταση της υγείας του.