Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ενημέρωσε για το αεροπορικό δυστύχημα του Antonov 12.