Συνολικά 2.500 φάκελοι μεταβιβάσεων μπαίνουν στο ραντάρ των ελεγκτών ενώ έρχονται 25.500 πλήρεις και μερικοί έλεγχοι. Διευρύνεται η λίστα των ελεγκτικών στόχων για το 2023 με στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.