Οι κρίσιμες περιφέρειες και οι βουλευτικές έδρες που αναμένεται να αλλάξουν χέρια.