Δεν έχουν γίνει γνωστοί ακόμη οι λόγοι που τον οδήγησαν σε αυτή την πράξη.